Untitled Document

Ăn, ngủ bán trú

- Thực đơn thay đổi hàng ngày, hàng tuần đa dạng đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Bếp ăn có ngăn sống và chín đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Học sinh ngủ đủ giấc, biết tự gấp chăn màn sau khi ngủ

Học sinh từ lớp 2: Tự nhận khay thức ăn mang vào bàn ăn

 

Học sinh lớp 1: Khay thức ăn được xắp xếp sẵn

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ thêm cơm, canh, thức ăn cho học sinh

 

Bữa ăn xế

 

Sau khi ăn xong các em tự mang khay thức ăn bỏ thức ăn thừa, thìa, khay, ... đúng vị trí

 

Các em biết gấp chăn màn sau khi ngủ