Untitled Document

Video Trường THBT Phù Đổng

Hoạt động ngoại khóa kỉ niệm Ngày Giải phóng Phú Yên 01/04/2017

Múa: Dân nước Nam - Lớp 1A

 

Đàn Organ: Dona Dona - Lớp 2A

 

Nhảy: Lalala (nhạc Tiếng Anh) - Lớp 2A

 

Múa: Đi cấy (dân ca Thanh Hóa) - Lớp 1B

 

Nhảy: Gummy bear - Lớp 2B

 

Tổ chức các trò chơi ngoại khóa

Trò chơi Cướp cờ lớp 1A và lớp 1B

Trò chơi Cướp cờ lớp 2A và lớp 2B

 

Trò chơi Cướp cờ lớp 1A và lớp 2A

 

Trò chơi chuyền banh

Hoạt động ngoại khóa kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

Tiết mục múa Thương lăm Thầy cô ơi - Lớp 1A 

 

Cô giáo bản em - Lớp 2A

 

Vui đến trường - Lớp 1B

 

Chấp cánh ước mơ - Lớp 2B

 

Trường THBT Phù Đổng - Bài tập thể dục buổi sáng