http://gdtxphuyen.edu.vn/images/phudong/10cam.jpgKhông được ngồi không khi mọi người đang làm việ ...

http://gdtxphuyen.edu.vn/images/phudong/nhancach.jpgAustin không phải là học sinh hư, nhưng bữa nọ, sau khi làm bài xong, cậu để quên luôn cuốn tập trên bàn và xách cặp tới trường. ...

http://gdtxphuyen.edu.vn/images/phudong/quanniem1.jpgCÙNG CHIA SẺ QUAN NIỆM DẠY NGƯỜI “Con người có 3 điều bất hạnh: Tuổi già, bệnh tật và con hư”. Tuổi già, bệnh tật là qui luật muôn đời của tạo hóa trong “sinh, lão, bệnh, tử”; còn đi ...

http://gdtxphuyen.edu.vn/images/phudong/nguyentac.jpgTHỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC 1. Việc gì các em có thể làm được thì người lớn không được làm thay. 2. Giáo viên, người lớn đóng vai trò người hướng dẫn, dạy bảo, kiểm tra giám sát v ...

http://gdtxphuyen.edu.vn/images/phudong/kns/kns2.jpgViệc giúp con định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản là rất cần thiết ...

Pages: 2
[1] 2  Next