Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 10 năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 10/2017
NĂM HỌC : 2017-2018

Lớp 1A:

 1. Trần Lê Vinh 
 2. Nguyễn Hồ Khánh Linh 
 3. Bùi Nguyễn Mai Hân
 4. Hà Bảo Trân 
 5. Bùi Quế Châu 

Lớp 1B:

 

 1. Đào Minh Long 
 2. Lê Nguyễn Phương Anh 
 3. Phạm Như Bình 
 4. Châu Thành Ý 
 5. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

Lớp 1C:

 1. Nguyễn Xuân Lộc
 2. Trần Thị Mỹ Nhi 
 3. Ngô Trần Như Quỳnh 
 4. Nguyễn Bảo Thy
 5. Phạm Gia Uy 

Lớp 1D:

 1. Ngô Tấn Gia 
 2. Nguyễn Lâm Uyển Vy 
 3. Nguyễn Ngọc Thùy Linh 
 4. Vũ Vân Giang 
 5. Hà Thị Phúc Thảo 

Lớp 2A:

 1. Nguyễn Kim Tường Vy 
 2. Nguyễn Mai Quỳnh My 
 3. Trịnh Minh Như 
 4. Dương Khánh Như 
 5. Lê Minh Ngọc 

Lớp 2B:

 1. Trương Ngô Phước 
 2. Nguyễn Lương Gia Phúc 
 3. Huỳnh Bảo Thy
 4. Lê Ngọc Bảo Ngân 
 5. Trương Nguyễn Bảo Trâm 

Lớp 3A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh 
 2. Phạm Khánh Như 
 3. Ngô Hoàng Nam 
 4. Nguyễn Phạm Ly Na 
 5. Trương Hàn Xương 

Lớp 3B:

 1. Lê Khả Duyên 
 2. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 
 3. Võ Yên Vy 
 4. Trần Nguyễn Hải Đăng 
 5. Đoàn Khánh Phương

Các tin khác:

[Quay Trở Về]