Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 11/2016

 DANH SÁCH HỌC SINH TIỂU BIỂU THÁNG 11

 NĂM HỌC :2016-2017

STT

HỌ VÀ TÊN  HS

LỚP

GHI CHÚ

1

Trịnh Minh Như

1A

 

2

Nguyễn Lê Nguyên Khang

1A

 

3

Nguyễn Mai Quỳnh My

1A

 

4

Trần Lưu Bảo Tiên

1A

 

5

Phạm Minh Tâm

1A

 

6

Huỳnh Bảo Thy

1B

 

7

Bùi Huy Hoàng

1B

 

8

Trương Thanh Yên

1B

 

9

Lương Nữ Ngọc Hân

1B

 

10

Nguyễn Đoàn Phương Ngọc

1B

 

11

Nguyễn Anh Thư

2A

 

12

Trương Ngọc Quỳnh Anh

2A

 

13

Nguyễn Phạm Ly Na

2A

 

14

Ngô Hoàng Nam

2A

 

15

Trương Hàn Xương

2A

 

16

Đoàn Khánh Phương

2B

 

17

Nguyễn Huỳnh Bảo Châu

2B

 

18

Trần Nguyễn Hải Đăng

2B

 

19

Đỗ Phương Vy

2B

 

20

Võ Văn Mạnh

2B

 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]