Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 3 năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 3
NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp 1A:

 1. Phạm Trình Văn Hóa
 2. Trần Ngọc Khánh Hà
 3. Dương Khánh Như
 4. Nguyễn Kim Tường Vy
 5. Lê Minh Ngọc

Lớp 1B:

 1. Trương Thanh Yên
 2. Huỳnh Quốc Cường
 3. Trần Quốc Thắng
 4. Hà Duyên Nhi
 5. Huỳnh Trần Diệu Anh

Lớp 2A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh
 2. Huỳnh Bảo Khang
 3. Võ Trí Nguyễn
 4. Ngô Hoàng Nam
 5. Nguyễn Thiện Đức Tuyên

Lớp 2B:

 1. Đoàn Khánh Phương
 2. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu
 3. Trần Nguyễn Hải Đăng
 4. Đặng Ngọc Khánh Quỳnh
 5. Võ Yên Vy

 

 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]