Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 1 và 2/2017

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 1 VÀ 2
NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp 1A:

 1. Nguyễn Kim Tường Vi
 2. Trần Lưu Bảo Tiên
 3. Trịnh Minh Như
 4. Nguyễn Mai Quỳnh My
 5. Phạm Trình Văn Hóa

Lớp 1B:

 1. Huỳnh Bảo Thy
 2. Trương Thanh Yên
 3. Nguyễn Đoàn Phương Ngọc
 4. Trương Nguyễn Bảo Trâm
 5. Bùi Huy Hoàng

Lớp 2A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh
 2. Nguyễn Thiện Đức Tuyên
 3. Nguyễn Thanh Tú
 4. Phạm Khánh Như
 5. Ngô Hoàng Nam

Lớp 2B:

 1. Đoàn Khánh Phương
 2. Đỗ Phương Vy
 3. Đỗ Duy Long
 4. Đặng Ngọc Khánh Quỳnh
 5. Trần Minh Triết

 

 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]