Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 01/2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 01/2018
NĂM HỌC : 2017-2018

Lớp 1A:

 1. Nguyễn Quỳnh Anh 
 2. Trần Trọng Tín 
 3. Vi Ngọc Diệu Hân 
 4. Lê Phan Khánh Thy 
 5. Lê Vũ Thục Linh 

Lớp 1B: 

 1. Đào Minh Long 
 2. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
 3. Phạm Như Bình 
 4. Nguyễn LêDương 
 5. Châu Thành Ý  

Lớp 1C:

 1. Ngô Trần Như Quỳnh 
 2. Nguyễn Bảo Thy 
 3. Trần Thị Mỹ Nhi 
 4. Nguyễn Nhật Minh 
 5. Phạm Lê Hoàng An 

Lớp 1D:

 1. Ngô Tấn Gia 
 2. Phạm Duy Uyển Vy 
 3. Huỳnh Tấn Khôi 
 4. Nguyễn Ngọc Thùy Linh 
 5. Võ Hoàng Kiếm 

Lớp 2A:

 1. Trịnh Minh Như 
 2. Nguyễn Lê Nguyên Khang 
 3. Đoàn Gia Trí 
 4. Nguyễn Đỗ Hà Vy 
 5. Phạm Minh Tâm 

Lớp 2B:

 1. Huỳnh Quốc Cường 
 2. Thái Gia Hưng 
 3. Huỳnh Bảo Thy 
 4. Nguyễn Phương Trang 
 5. Trương Thanh Yên 

Lớp 3A:

 1. Ngô Hoàng Nam 
 2. Trương Ngọc Quỳnh Anh 
 3. Nguyễn Thanh Tú 
 4. Nguyễn Anh Thư 
 5. Trương Hàn Xương 

Lớp 3B:

 1. Võ Yên Vy 
 2. Đoàn Khánh Phương 
 3. Lê Khả Duyên 
 4. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 
 5. Đỗ Duy Long 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]