THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC

THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC

1. Việc gì các em có thể làm được thì người lớn không được làm thay.

2. Giáo viên, người lớn đóng vai trò người hướng dẫn, dạy bảo, kiểm tra giám sát và điều chỉnh kiến thức, hành vi với tình yêu thương và trách nhiệm cao nhất.
“Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà là người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn”.
William Dick

3. Nguyên tắc nêu gương: “Nhân cách người thầy quan trọng hơn mọi cuốn sách giáo khoa, mọi lời răn đạo đức, mọi khen thưởng-trách phạt đối với học trò”.
Asinxki
(Ở đây cần hiểu rộng ra: Ông bà, cha mẹ, người lớn….cũng là người thầy nên có trách nhiệm nêu gương).

Các tin khác:

[Quay Trở Về]