Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 9 năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 9/2017
NĂM HỌC : 2017-2018

Lớp 1A:

 1. Bùi Nguyễn Mai Hân
 2. Trần Nhật Huy
 3. Nguyễn Hồ Khánh Linh
 4. Hà Bảo Trân
 5. Trần Lê Vinh

Lớp 1B:

 1. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
 2. Đào Minh Long
 3. Phạm Như Bình
 4. Hồ Thị Như Quỳnh
 5. Nguyễn Lê Dương

Lớp 1C:

 1. Nguyễn Bảo Thy
 2. Phan Gia Uy
 3. Ngô Thị Như Quỳnh
 4. Kiều Gia Bảo
 5. Nguyễn Phúc Châu Hoa

Lớp 1D:

 1. Nguyễn Ngọc Thùy Linh
 2. Ngô Tấn Gia
 3. Phạm Duy Uyển Vy
 4. Huỳnh Tấn Khôi
 5. Hà Thị Phúc Thảo

Lớp 2A:

 1. Nguyễn Lê Nguyên Khang
 2. Nguyễn Mai Quỳnh My
 3. Nguyễn Kim Tường Vy
 4. Trịnh Minh Như
 5. Huỳnh Khôi Vỹ

Lớp 2B:

 1. Huỳnh Quốc Cường
 2. Lương Nữ Ngọc Hân
 3. Nguyễn Nhật Gia
 4. Bùi Huy Hoàng
 5. Thái Gia Hưng

Lớp 3A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh
 2. Ngô Hoàng Nam
 3. Trương Hàn Xương
 4. Phạm Khánh Như
 5. Nguyễn Anh Thư

Lớp 3B:

 1. Đoàn Khánh Phương
 2. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu
 3. Trần Nguyễn Hải Đăng
 4. Võ Yên Vy
 5. Lê Khả Duyên

Các tin khác:

[Quay Trở Về]