Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 04/2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 04/2018
NĂM HỌC : 2017-2018

Lớp 1A:

 1. Bùi Nguyễn Mai Hân 
 2. Nguyễn Hồ Khánh Linh 
 3. Bùi Quế Châu 
 4. Hà Bảo Trân
 5. Trịnh Nguyễn Gia Nghi 

Lớp 1B: 

 1. Phạm Như Bình 
 2. Đào Minh Long 
 3. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
 4. Nguyễn Lê Dương 
 5. Châu Thành Ý 

Lớp 1C:

 1. Ngô Trần Như Quỳnh 
 2. Nguyễn Bảo Thy 
 3. Phan Gia Uy 
 4. Phạm Lê Hoàng An
 5. Võ Gia Yên 

Lớp 1D:

 1. Ngô Tấn Gia 
 2. Nguyễn Nhật Trường 
 3. Nguyễn Ngọc Bảo Minh 
 4. Nguyễn Bảo Khang 
 5. Huỳnh Phúc Thiên 

Lớp 2A:

 1. Trịnh Minh Như 
 2. Nguyễn Kim Tường Vy 
 3. Nguyễn Lê Nguyên Khang 
 4. Phạm Minh Tâm 
 5. Nguyễn Mai Quỳnh My

Lớp 2B:

 1. Nguyễn Đoàn Phương Ngọc 
 2. Trương Thanh Yên 
 3. Huỳnh Quốc Cường 
 4. Huỳnh Bảo Thy 
 5. Hà Duyên Nhi 

Lớp 3A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh 
 2. Ngô Hoàng Nam 
 3. Nguyễn Thanh Tú
 4. Huỳnh Bảo Khang 
 5. Võ Trí Nguyễn 

Lớp 3B:

 1. Võ Yên Vy 
 2. Lê Khả Duyên 
 3. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 
 4. Đoàn Khánh Phương 
 5. Trần Hữu Khang 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]