Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 12, học kỳ I năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 12 – HỌC KÌ 1
NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp 1A:

 1. Trần Lưu Bảo Tiên
 2. Nguyễn Lê Nguyên Khang
 3. Nguyễn Mai Quỳnh My
 4. Trịnh Minh Như
 5. Nguyễn Kim Tường Vy

Lớp 1B:

 1. Nguyễn Đoàn Phương Ngọc
 2. Huỳnh Diễm Tiên
 3. Trương Thanh Yên
 4. Thái Gia Huy
 5. Trương Nguyễn Bảo Trâm

Lớp 2A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh
 2. Nguyễn Phạm Ly Na
 3. Nguyễn Thanh Tú
 4. Nguyễn Thiện Đức Tuyên
 5. Ngô Hoàng Nam

Lớp 2B:

 1. Nguyễn  Huỳnh Bảo Châu
 2. Đoàn Khánh Phương
 3. Đỗ Duy Long
 4. Đỗ Phương Vy
 5. Võ Yên Vy

 

 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]