Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 12 năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 12/2017
NĂM HỌC : 2017-2018

Lớp 1A:

 1. Nguyễn Hồ Khánh Linh  
 2. Bùi Nữ Tú Uyên 
 3. Trịnh Nguyễn Gia Nghi 
 4. Lê Vũ Thục Linh 
 5. Hà Bảo Trân 

Lớp 1B: 

 1. Đào Minh Long 
 2. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn  
 3. Phạm Như Bình 
 4. Châu Thành Ý 
 5. Phạm Bảo Anh  

Lớp 1C:

 1. Ngô Trần Như Quỳnh
 2. Nguyễn Bảo Thy 
 3. Phạm Bình Phương
 4. Nguyễn Phúc Châu Hoa 
 5. Trần Ngô Bảo Quyên 

Lớp 1D:

 1. Huỳnh Tấn Khôi 
 2. Phạm Duy Uyển Vy 
 3. Nguyễn Thành Tài
 4. Nguyễn Đức Mạnh 
 5. Ngô Tấn Gia 

Lớp 2A:

 1. Trịnh Minh Như 
 2. Nguyễn Lê Nguyên Khang 
 3. Nguyễn Đỗ Hà Vy 
 4. Nguyễn Kim Tường Vy  
 5. Nguyễn Mai Quỳnh My

Lớp 2B:

 1. Huỳnh Quốc Cường 
 2. Huỳnh Bảo Thy
 3. Nguyễn Nhật Gia 
 4. Trương Thanh Yên 
 5. Lương Nữ Ngọc Hân 

Lớp 3A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh 
 2. Nguyễn Thanh Tú 
 3. Ngô Hoàng Nam 
 4. Nguyễn Phạm Ly Na 
 5. Trương Hàn Xương 

Lớp 3B:

 1. Đoàn Khánh Phương 
 2. Lê Khả Duyên 
 3. Võ Yên Vy 
 4. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 
 5. Trần Nguyễn Hải Đăng 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]