Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 03/2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 03/2018
NĂM HỌC : 2017-2018

Lớp 1A:

 1. Hà Bảo Trân
 2. Bùi Nguyễn Mai Hân 
 3. Nguyễn Hồ Khánh Linh 
 4. Bùi Quế Châu 
 5. Huỳnh Diệu Anh 

Lớp 1B: 

 1. Phạm NhưBình 
 2. Đào Minh Long 
 3. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
 4. Châu Thành Ý 
 5. Lê Trần Thái Hòa 

Lớp 1C:

 1. Ngô Trần Như Quỳnh 
 2. Nguyễn Bảo Thy 
 3. Trần Ngô Bảo Quyên 
 4. Phan Gia Uy 
 5. Phạm Lê HoàngAn

Lớp 1D:

 1. Ngô Tấn Gia 
 2. Phạm Duy Uyển Vy 
 3. Nguyễn Ngọc Thùy Linh 
 4. Nguyễn Hoàng Minh Trí
 5. Nguyễn Đặng Tấn Phát 

Lớp 2A:

 1. Trịnh Minh Như 
 2. Nguyễn Kim Tường Vy 
 3. Phạm Minh Tâm 
 4. Huỳnh Khôi Vỹ 
 5. Nguyễn Lê Nguyên Khang 

Lớp 2B:

 1. Nguyễn Đoàn Phương Ngọc 
 2. Hà Duyên Nhi 
 3. Nguyễn Thanh Hóa 
 4. Huỳnh Quốc Cường 
 5. Huỳnh Bảo Thy 

Lớp 3A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh 
 2. Ngô Hoàng Nam 
 3. Huỳnh Bảo Khang 
 4. Nguyễn Thanh Tú
 5. Trương Hàn Xương 

Lớp 3B:

 1. Lê Khả Duyên 
 2. Võ Yên Vy 
 3. Đoàn Khánh Phương 
 4. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 
 5. Đặng Ngọc Khánh Quỳnh 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]