Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 4 năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 4
NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp 1A:

 1. Trần Ngọc Khánh Hà
 2. Nguyễn Lê Nguyên Khang
 3. Nguyễn Kim Huy
 4. Phạm Tuấn Kiệt
 5. Nguyễn Lâm Yến Nhi

Lớp 1B:

 1. Thái Gia Hưng
 2. Bùi Huy Hoàng
 3. Nguyễn Đoàn Phương Ngọc
 4. Huỳnh Quốc Cường
 5. Võ Quốc Đan

Lớp 2A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh
 2. Nguyễn Thanh Tú
 3. Trương Hàn Xương
 4. Võ Trí Nguyễn
 5. Nguyễn Phạm Ly Na

Lớp 2B:

 1. Đoàn Khánh Phương
 2. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu
 3. Đỗ Duy Long
 4. Võ Yên Vy
 5. Võ Văn Thắng

 

 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]