Danh sách học sinh tiêu biểu Tháng 09/2018

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ PHÙ ĐỔNG
DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 09/2018
NĂM HỌC : 2018-2019

Lớp 1A:

 1. Võ Trọng Quý
 2. Võ Ngọc Ngân Giang 
 3. Bùi Lê Linh Nhi 
 4. Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 
 5. Lê Huỳnh Thế Vinh 

Lớp 1B: 

 1. Đặng Hoàng Hiếu 
 2. Nguyễn Thị Thanh Phúc 
 3. Cao Minh Anh 
 4. Lê Đặng Phú Hưng 
 5. Nguyễn Mai Kiều Khanh 

Lớp 1C:

 1. Trần Ngọc Bảo Châu 
 2. Phan Minh Quân
 3. Nguyễn Phương Nhi 
 4. Võ Trần Minh Ngọc 
 5. Cao Thanh Hà 

Lớp 1D:

 1. Nguyễn Bảo Trân 
 2. Nguyễn Lê Hoàng Châu 
 3. Lê Vân Châu 
 4. Võ Ngọc Tùng Chi 
 5. Hà Minh Tiến 

Lớp 2A:

 1. Bùi Nguyễn Mai Hân 
 2. Vi Ngọc Diệu Hân 
 3. Lê Vũ Thục Linh 
 4. Bùi Nữ Tú Uyên 
 5. Lê Ngọc Hoàng Nhi 

Lớp 2B:

 1. Nguyễn Lê Dương 
 2. Đào Minh Long 
 3. Phạm Như Bình 
 4. Châu Thành Ý 
 5. Lê Trần TháiHòa 

Lớp 2C:

 1. Võ Gia  Yên
 2. Ngô Trần Như Quỳnh 
 3. Nguyễn Bảo Thy
 4. Phan Gia Uy 
 5. Trần Thị Mỹ Nhi 

Lớp 2D:

 1. Ngô Tấn Gia 
 2. Phạm Duy Uyển Vy
 3. Nguyễn Ngọc Thùy Linh 
 4. Vũ Vân Giang 
 5. Huỳnh Tấn Khôi

Lớp 3A:

 1. Nguyễn Lê Nguyên Khang 
 2. Trịnh Minh Như 
 3. Bùi Lê Khánh Hà 
 4. Nguyễn Kim Tường Vy 
 5. Nguyễn Mai Quỳnh My

Lớp 3B:

 1. Đỗ Hoàng Bảo Khanh 
 2. Thái Gia Hưng 
 3. Trương Ngô Phước 
 4. Nguyễn Đoàn Phương Ngọc 
 5. Lương Nữ Ngọc Hân 

Lớp 4A:

 1. Trương Ngọc Quỳnh Anh 
 2. Lê Hoàng Quỳnh Nhiên 
 3. Ngô Hoàng Nam 
 4. Trương Hàn Xương
 5. Huỳnh Bảo Khang 

Lớp 4B:

 1. Lê Khả Duyên
 2. Võ Yên Vy
 3. Nguyễn Huỳnh Bảo Châu
 4. Đoàn Khánh Phương 
 5. Đặng Ngọc Khánh Quỳnh 

Các tin khác:

[Quay Trở Về]