LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Sáng ngày 05/9/2017, Trường THBT Phù Đổng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.