| TRIẾT LÝ, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Mục tiêu phát triển Trở thành một hệ thống trường tiểu học phát triển toàn diện, với nền giáo dục hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt. Sứ mệnh Giúp học sinh và mỗi thành viên nhà trường được phát huy tối đa điểm mạnh bản thân trong môi trường an toàn, tôn trọng, yêu thương và sáng tạo.

Sứ mệnh

Với phương châm xây dựng trường trở thành “NGÔI TRƯỜNG CỦA ƯỚC MƠ VÀ LÒNG NHÂN ÁI”, trường Tiểu học Bán trú Phù Đổng chú trọng vào việc giúp học sinh và mỗi thành viên nhà trường phát huy tối đa điểm mạnh bản thân trong môi trường an toàn, tôn trọng, yêu thương và sáng tạo.

Chiến lược phát triển

Mọi thành viên của nhà trường đều hướng tới xây dựng Trường Tiểu học Bán trú Phù Đổng trở thành một nhà trường phát triển toàn diện: trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, tăng cường năng lực tư duy, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Đồng thời, Nhà trường cũng chú trọng giáo dục lòng nhân ái, tăng cường ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển chung xã hội

Mục tiêu giai đoạn năm 2020 đến 2025:

– Duy trì số lượng 700 học sinh, mỗi học sinh đều được trang bị kỹ năng của thế kỷ 21, sẵn sàng bước sang các cấp học mới với nhiều loại hình đào tạo khác nhau.
– Hoàn thiện hệ thống lớp học chuẩn, kiến thức tốt với 100% lớp có không gian hiện đại và học sinh đạt chuẩn đầu ra tiểu học.

Giá trị của học sinh, cán bộ giáo viên