Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp thành phố năm học 2022 – 2023

Thực hiện công văn số 1410/KH-PGDĐT ngày 20/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa về Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp thành phố năm học 2022 – 2023, Trường THBT Phù Đổng đã lập Kế hoạch Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường từ ngày 05/10/2022 đến ngày 12/10/2022. Qua Hội thi, 2 cô giáo Dương Thị Thùy Linh và Trình Lê Thu Sương đã đạt Giải Xuất sắc và được trường tuyển chọn tham gia Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp thành phố.
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp thành phố diễn ra từ ngày 18/10/2022 đến 28/10/2022. Cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo nhà trường và anh chị em đồng nghiệp, 2 cô đã đem hết tâm huyết, nổ lực tham gia Hội thi. Kết quả đạt được:
Cá nhân:
Cô Dương Thị Thùy Linh đạt Giải Xuất sắc
Cô Trình Lê Thu Sương đạt Giải Xuất sắc
Tập thể
Trường THBT Phù Đổng đạt giải Nhì toàn đoàn
Vinh hạnh  hơn, cô Dương Thị Thùy Linh lọt vào top 7, đại diện trên 400 giáo viên chủ nhiệm Tiểu học của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa tham gia Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2022 – 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *